Vi bygger grønt miljø

  • O-Green ApS har stor erfaring i at projektere, anlægge og vedligeholde større parkanlæg, og grønne landskaber – både til den private og den offentlige sektor....Læs mere
  • Vi påtager os gerne store som små tyndingsopgaver både i Nåle og løvskov Vi påtager os gerne store som små tyndingsopgaver både i nåle og løvskov...Læs mere
  • Bekæmpelse af Bjørneklo O-Green bekæmper bjørneklo overalt på Sjælland – Vi har erfaring og gode resultater...Læs mere
  • Pleje og vedligeholdelse Vi tilbyder løbende vedligeholdelse og pleje af grønne områder. Lige fra beskæring og vedligeholdelse af krat og bede over rensning og pasning af plæner, vandløb, søer og skovarealer....Læs mere
  • Vi har en større produktion af juletræer hovedsagelig for eksport – og til de Danske Juletræshandlere ...Læs mere

Ny haveplan eller skal vi lave ændringer af bede og plæneforløb

Lad O-Green give et forslag til ændring af haven eller til  etablering af nye anlæg,

Vi udarbejder forslag med udførlig planteforslag og vedligeholdelsesplan.

I haveplanen indgår blomstringstider, farver, gødskning, beskæring, klipning, græsslåning mv.

Pleje- og vedligeholdelsesplan uarbejdes også på eksisterende anlæg.

 

Kontakt os

Highslide for Wordpress Plugin