Vi bygger grønt miljø

Hvordan man kommer af med Bjørnekloen

Når Kæmpe-bjørneklo står tæt sammen i store, blomstrende bestande, er det svært at forveksle den med andre plantearter. Planten kan blive 2-4 meter høj. Stænglen kan være op til10 cm tyk og er stivhåret med røde pletter.

Bladene er ofte meterlange og fligede. Blomsterne er små og hvide og sidder i store lysende, skærme, den midterste skærm kan være overen halv meter i diameter.

Hvor stammer den fra?

Kæmpe-bjørneklo stammer fra Kaukasus mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav og blevindført i 1800-tallet til haver over det meste af Europa. Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art ihele det nordlige, vestlige og centrale Europa.

Hvor findes den i Danmark?

Planten kom til Danmark i midten af 1800-tallet som prydplante. I begyndelsen spredte den sig kun lidt, men efter 50-100 år begyndte den at sprede sig voldsomt og ukontrollabelt udover hele landet. Planten spredes ved frø, som den producerer mange af.
I dag findes den i moser, enge, strandenge, ugræssede kulturenge, skove, langs vandløb, irekreative områder og div. ruderater i by og land.

Hvorfor er den en trussel?

Kæmpe-bjørneklo har en kraftig vækst i foråret, og sammenholdt med den enorme frø-produktion kan planten hurtigt etablere sig og danne dominerende bevoksninger, der fortrænger andre plantearter. Den udkonkurrerer således den naturlige vegetation i området.

Plantesaften er i kombination med sollys giftig og fremkalder brandsårslignende sår/svidninger.

Hvad kan der gøres?

Der findes flere forskellige metoder til at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo

O-Green har mange års erfaring med bekæmpelse af Bjørneklo kontakt os og  Læs mere hos Naturstyrelsen

Posted in: Aktuelt
Highslide for Wordpress Plugin