Vi bygger grønt miljø

Grøn pleje

En have eller et landskab skal plejes, hvis det til stadighed skal bibeholde udeende, sundhed og kvalitet. Og det kræver både omhu og kompetence.

Vi tilbyder løbende vedligeholdelse og pleje naf grønne områder. Lige fra beskæring og vedligeholdelse af krat og bede over rensning og pasning af plæner, vandløb, søer og skovarealer.

Plejeplan

Vi opbygger gerne detaljerede plejeplaner for vedligeholdelse af grønne områder.

Dermed fastlægger vi strukturen for hvordan arealet skal plejes over en defineret tidperiode og hvilke specifikke virkemidler, der skal benyttes.

En plejeplan sikrer at anlæggets kvalitet fastholdes på optimal vis.


Highslide for Wordpress Plugin