Vi bygger grønt miljø

Bekæmpelse af bjørneklo

O-Green har igennem 25 år arbejdet med bekæmpelse af Bjørneklo overalt på Sjælland – Vi har erfaring og gode resultater – Vi arbejder altid efter billigst efter forbrug af timer og anvendte bekæmpelsesmidler.

Bjørneklo er uønsket i den danske natur, da den kvæler mange af vores naturligt forekommende planter og dermed også ødelægger levesteder og føde for mange dyr. Berøring af planten kan desuden resultere i udslet og efterfølgende sår.


Comments: Bekæmpelse af bjørneklo

  1. Pingback: Hvordan man kommer af med Bjørnekloen | O Green Aps

Highslide for Wordpress Plugin