Vi bygger grønt miljø

  • O-Green ApS har stor erfaring i at projektere, anlægge og vedligeholde større parkanlæg, og grønne landskaber – både til den private og den offentlige sektor....Læs mere
  • Vi påtager os gerne store som små tyndingsopgaver både i Nåle og løvskov Vi påtager os gerne store som små tyndingsopgaver både i nåle og løvskov...Læs mere
  • Bekæmpelse af Bjørneklo O-Green bekæmper bjørneklo overalt på Sjælland – Vi har erfaring og gode resultater...Læs mere
  • Pleje og vedligeholdelse Vi tilbyder løbende vedligeholdelse og pleje af grønne områder. Lige fra beskæring og vedligeholdelse af krat og bede over rensning og pasning af plæner, vandløb, søer og skovarealer....Læs mere
  • Vi har en større produktion af juletræer hovedsagelig for eksport – og til de Danske Juletræshandlere ...Læs mere

Snerydning

Forbered dig vinter. 

Lad O-Green stå for din snerydning og glatførebekæmpelse.

Vi råder over et omfattende vinterberedskab med maskiner og plove i alle størrelser,  Vi betjener både virksomheder og grundejerforeninger og boligforeninger.

Vi har bla. specialiseret os i snerydning på Kunststof-fodboldbaner, hvor der kræves specielt udstyr.

Vi har døgnvagt – hele vinteren fra oktober til april.

Kontakt os for en aftale

 

 

Læs mere

Highslide for Wordpress Plugin